Simple and convenient cross platform multichat capable to satisfy the needs of any streamer. Can display messages from majority of streaming resources and show that information the way YOU want!
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua sheepChat

 

Về phần mềm này


Simple and convenient cross platform multichat capable to satisfy the needs of any streamer. Can display messages from majority of streaming resources and show that information the way YOU want!

sheepChat is easy to use and requires no additional knowledge to setup the multichat. In addition, you also can nicely decorate ANY notifications on regular message, subscription or donation, etc. Drawing and polls for your viewers let you increase levels of interactive communication with your viewers.


 • YouTube (& Gaming), Twitch, Mixer, GoodGame, Peka2TV, SmashCast, VKontakte, OK Live, GipsyTeam, GamersTV, CyberGame, Mobcrush, Smashcast, StreamCube, Periscope, FaceBook, Steam Broadcast, DLive, DonationAlerts, DonatePay, TwichAlerts(StreamLabs), QIWI Donate chats support (The list is constantly updated).
 • You can combine as many chats as you want.
 • Twitch, YouTube, GoodGame notifications (the list is constantly updated).
 • You can make notes in the chat during the live with just ONE move (You can also save text of your message or note).
 • Convenient customization with an interface for subscribers notifications system, channel and last events support.
 • 2 major modes - Regular and Gaming. You can run it over the windows (Doesn't work if you use FullScreen mode).
 • Drawing and Polls systems directly implemented in chat, also your viewers can control your game (by buttons, or running scripts).
 • Various themes (New ones are being added constantly).
 • Transform text into speech locally on your computer and output it on the selected device. This way you don’t need to distract from the game for reading the chat.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or later
  • Bộ xử lý: An Intel Pentium 4 processor or later that's SSE2 capable
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Visual C++ Visual Studio 2015
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04+, Debian 8+, openSUSE 13.3+, or Fedora Linux 24+
  • Bộ xử lý: An Intel Pentium 4 processor or later that's SSE2 capable
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...