Use your whip to slash enemies on the dance floor while protecting yourself from deadly shots with your shield. Mix music samples with your whip, slash and dance to the music.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcOculus Rift. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Mua Whip VR

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (4)

29 Tháng 11, 2018

Game improvements

Improvements:
- added the ability to play with two whips
- changed the gameplay of the music mode
- improved speed mode
- improved arcade mode
- radar on the shield shows different types of enemies
0 bình luận Đọc thêm

9 Tháng 11, 2018

Game release & gameplay update

We released the game.

Release history below:
- fixed known for us issues with Oculus
- a lot of visual improvements
- added volume control
- ability to switch whip and shield between hands
- new behaviour of enemies in arcade mode
- improvement of game balance and score system
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

This is a dynamic, casual, VR arcade game in which you slash enemies with a whip while protecting yourself with a shield from deadly shots.

The battle takes place on the dance floor accompanied by energetic electronic dance music. The game mixes samples of different rhythms and melodies in real time depending on how you slash items. You can affect music shifts and sound duration with your whip. Everything in the game moves to the rhythm of your music.

Game modes:
• Arcade
• Speed
• Dance
• Musical

Some videos from latest gamedev conference
1. Guy plays at dance mode


2. Energetic play in Arcade mode


3. Even whild cats can play the game!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 or greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

14 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...