Children have dug a magic medallion, as a result of which they shrink to the size of insects in their garden! One of them is kidnapped by ants. You need to find magical medallion and rescue your family!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
14 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Inside Grass

 

Về trò chơi này

Inside Grass is a game in which we play as children who, when playing, have dug a magic medallion, as a result of which they shrink to the size of insects in their garden!

At the very beginning, the player has one of the characters to choose from, the other one is kidnapped by ants.

Along the way, there are various tasks and adventures waiting for us, which the player needs to perform in order to pass the given location. All to find the medallion and the kidnapped person. On the way, a friendly fairy and friendly insects will help us.

We will enjoy the amazing sound setting, and the game will please both the younger and the older players! Because who of us would not like to experience an adventure among the grass?

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7 or newer
    • Bộ xử lý: 2GHz
    • DirectX: Phiên bản 11
    • Card âm thanh: integrated

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.