A hand drawn RPG/Visual Novel in an alien setting.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
11 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Soul-Ivy: C0

 

Về trò chơi này

Soul-Ivy:C0 is a hand drawn RPG/Visual Novel in an alien setting.

You play as robots who use bodies made of parts stolen from the monsters you fight. Every monster you break can be made into food or equipment for your party!

Travel to a city overrun by monsters, and kill the invading creatures so the robot colony can be rebuilt.

But be careful, you lose food with every step.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any GPU will do.
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Unknown
  • Ghi chú thêm: does not support Achievements
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Compatible OpenGLR
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Unkown
  • Ghi chú thêm: does not support Achievements

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...