The “Fan of Fate” which can grant a wish and change the destiny of any being or thing was abducted from celestials. At the same time, the passing comet raises ability problems to all Gensokyo creatures. The unstable Barrier which is likely to fall down becomes a major problem.
Đánh giá chung:
Tiêu cực (33) - 6% trên 33 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 天风之光 ~ Touhou Fan of Destiny

 

Về trò chơi này

The “Fan of Fate” which can grant a wish and change the destiny of any being or thing was abducted from celestials.

At the same time, the passing comet raises ability problems to all Gensokyo creatures.

The unstable Barrier which is likely to fall down becomes a major problem.

Hack and slash game with some elements of Japanese visual novel.

Numerous unique rivals,

Bosses await you: Reisen Udongein Inaba, Remilia Scarlet, Komachi Onozuka, Reimu Hakurei and unfazed Yukari Yakumo!!

You will also find an incredible background music and more!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.0 Ghz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTS 250 / Radeon HD 7770
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 3.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970 / Radeon RX 480
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...