Quixzel Rush Halloween Party brings fun and excitement to casual arcade gamers. Crash through enemies, collect heals, and maximize the time you can survive in this high score arcade game.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise vtpublishing trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Quixzel Rush: Halloween Party

Mua Quixzel Rush Halloween Party Pack

Bao gồm 3 vật phẩm: Quixzel Rush: Halloween Party, Quixzel Rush: Halloween Party Sound Track, Quixzel Rush: Halloween Party Wall Paper Set

-30%
$10.47

Mua Action Bundle

Bao gồm 58 vật phẩm: Pain Train 2, Phantom Soldier, Dungeon Creepster, VAULT OF HONOR, Warp Rider, Symbiotic Overload, Morendar: Goblin Slayer, Cludbugz's Twisted Magic, Pain Train PainPocalypse, The Art Of Knuckle Sandwich, Yatsumitsu Fists of Wrath, Destination Dungeon: Crypts of Warthallow, Crankies Workshop: Bozzbot Assembly, Crankies Workshop: Grizzbot Assembly, Crankies Workshop: Lerpbot Assembly, Crankies Workshop: Whirlbot Assembly, Crankies Workshop: Zazzbot Assembly, Crankies Workshop: Grizzbot Assembly 2, Poultry Panic, Kicking Kittens: Putin Saves The World, QLORB, XORPLE, Fitzzle Mighty Bears, Solar Battle Glargaz, QLORB 2, Depth Siege Atlantis, Digit Daze, Math Problem Challenge, Math Speed Challenge, Bathroom Chef, Fitzzle Adorable Puppies, Fitzzle Precious Dolphins, Fitzzle Regal Tigers, Stefanos Sizzilin Pizza Pie, Destination Dungeons: Catacombs of Dreams, Fitzzle Wise Owls, Fitzzle Fearless Sharks, Fitzzle Majestic Eagles, Fitzzle Gentle Deer, Fitzzle: Vicious Alligators, Cupids Love Crisis, Quixzel Rush: Halloween Party, Quixzel Rush: Pumpkin Bash, Fitzzle Cute Kittens, Quixzel Rush: Christmas Helper, Quixzel Rush: Tooth Protector, Destination Dungeon: Tomb of Repentance, Kulzas Tomb, Magic Word Alchemist, Honey Comb Home, Little Reds Forest Fun, Super Nitrous Zoomer, Spattle Cats, Nominader, Earth Missile Defense System, Monster Catch, Dodging Fake News With Donald Trump, Pain Train

-90%
-91%
$282.42
$26.35

Vật phẩm hiện có cho trò chơi này

$0.25
$0.25
$0.25
$0.25
$0.25
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (11)

2 bình luận Đọc thêm

7 Tháng 6

New Game

https://store.steampowered.com/app/1082530/Nominader/

Quite a few new discounts running you can find them on our publisher page:
https://store.steampowered.com/curator/33045467/
2 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Quixzel Rush Halloween Party brings fun and excitement to casual arcade gamers. With simple controls and endless increasing difficulty, Quixzel Rush brings hours of entertainment to new and returning gamers. Crash through enemies, collect heals, and maximize the time you can survive in this high score arcade game. Casual arcade fun awaits with a Halloween themed atmosphere, join in the fun and play Quixzel Rush Halloween Party!

How To Play:
The goal is to survive as long as you can. Collect points by running into objects. Objects show the health they will add or subtract above them. As time progresses the game will continue to become increasingly difficult.

Controls:
Move Left With A or Left Arrow Keys
Move Right With D or Right Arrow Keys
Open Menu With Escape Key

FEATURES:
Endless Increasing Difficulty
Casual Arcade Action
Easy Controls
Fun To Replay
Halloween Theme

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Win 7 32-bit or Better
  • Bộ xử lý: 2.0 ghz or higher
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: 1GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ vtpublishing

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...