This game is about a jelly-like man who adores sweets and can get through any obstacles with the help of unusual sticky hands - chewing gums, including cutting lasers, spikes, conquering peaks of great height and solving simple mathematical tasks with teleportation. Help him achieve what he wants, become one who can.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua I can

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

29 Thg05

Today!

Steam players! The time has come for you to appreciate this so different game. We look forward to your feedback and hope that you will receive the most unforgettable emotions.
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

This game is about a jelly-like man who adores sweets and can get through any obstacles with the help of unusual sticky hands - chewing gums, including cutting lasers, spikes, conquering peaks of great height and solving simple mathematical tasks with teleportation. Help him achieve what he wants, become one who can.
This is a hardcore game in which you have to test yourself for endurance, modern graphics are complemented by strong, time-tested mechanics of old school games. To play the game, you have hands - chewing gums that cling to, literally, for everything you want, walls, objects, giving you the opportunity to pull up on the wall, tossing the body up and moving objects from place to place.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GT 645M
  • Lưu trữ: 3000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: x32, x64
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 950
  • Lưu trữ: 3000 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...