Join brave sir Lootalot on his epic quest in this little Zelda-lite adventure. Explore and fight your way through the dangerous dungeons filled with traps, puzzles and magical artifacts. And, of course, show the evil bosses who is the real boss here.
Đánh giá chung:
Tích cực (31) - 96% trên 31 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Knightin'+

Mua Knightin' + Groovin' BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Knightin'+, Groovin' - Perfect Music For Some Knightin'

-10%
$6.28
 

Về trò chơi này

Join brave sir Lootalot on his epic quest in this little Zelda-lite adventure. Explore and fight your way through the dangerous dungeons filled with traps, puzzles and magical artifacts. And, of course, show the evil bosses who is the real boss here.

Knightin'+ is a classic adventure game made by one person (yep, it's me) inspired by the amazing masterpieces from 90s. So what can you expect from this game? Let's sum up.

 • Classic adventure gameplay (i.e. explore the dungeon, fight monsters, solve puzzles, collect loot, unlock new abilities, proceed to the next dungeon)
 • Tongue-in-cheek story (that shouldn't be taken seriously by any means)
 • Stylish pixel art graphics
 • Catchy soundtrack
 • Full controller support

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.4GHz processor or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics should be fine
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.7
  • Bộ xử lý: 1.4GHz processor or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics should be fine
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS 10.10
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 / SteamOS
  • Bộ xử lý: 1.4GHz processor or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics should be fine
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 / SteamOS
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

28 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...