Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Men of War: Assault Squad 2 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Oct 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Men of War: Assault Squad 2 trên Steam để có thể chơi.

Ra mắt vào: Coming Oct 2018

 

Về nội dung này

Men of War: Assault Squad 2 – Ostfront Veteranen is a new faction DLC for the critically acclaimed RTS series and expands on the game with a new unit selection, unseen in the franchise so far. Join the battle as a new German faction with more than 10 new vehicles and experienced infantry squads, who earned their spurs on the toughest of all battlefields, the Eastern Front.

The Ostfront Veteranen DLC will be available later this year.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 64bit - Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 4.0 GHz single-core, 2.0 GHz dual-core or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11 compatible
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 11 compatible
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.