A Virtual Text Message Escape Room Adventure!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Help Me Escape! The Puzzle Maker's Office

 

Đánh giá

“A fantastic concept that turns the room escape genre into a social experience!”
- Alpha Beta Gamer

“If you love puzzle games in general, this is among some of the best, so you should totally check out.”
- OrlyGift

Về trò chơi này

There has been a kidnapping! The victim has awoken in a bizarre office filled with curiosities – and can not find a way out. There is a mobile phone on the desk which has no reception, but has a single contact number in it.

Yours.

Will you answer a text from an unknown number? A complete stranger? They need your help. You are their only hope. Will you disrupt the kidnapper’s plans and help them escape?

Help Me Escape! The Puzzle Maker’s Office is a first in a series of “Virtual Text Message Escape Room Adventures” in which the player interacts with a virtual “partner” to solve puzzles, riddles and clues via a unique phone/text message interface. The player can ask/tell the partner anything in plain English.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or AMD Equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTW660+ or AMD Radeon Equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 or AMD Equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 970 + Or AMD Radeon Equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.12.6
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 570 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.13
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 570 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...