The game is set in 2145, when people went to shelters and on the ground there were only reasonable drones..
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
28 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Lord VS Nas Vai

 

Về trò chơi này

The game takes place in 2145, when people went to shelters and only reasonable drones remained on the ground.
The latest model of the drone L.O.R.D. tries to return them. But he will have to go through dangerous lands full of hostile armed vehicles.
Go on the road right now, so as not to waste precious time. But do not forget that you are also mortal and need tactics and extreme caution to carry out the mission!
An interesting quest platformer definitely will not let you get bored and will not leave you indifferent. Levels filled with enemies, do not allow to relax, but at the same time do not strain unnecessary complexity, and colorful graphics gives the gameplay a twist.
You have to feel for yourself the whole atmosphere of 2145 and feel like a sensible machine.

- Unobtrusive music that sets the rhythm
- 2D graphics
- Worked levels

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel celeron
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 480
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel celeron
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 480
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...