Achievement Collector: Cat in this 2d action / shooter you play as a woman who protects her and her bag against cats.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Achievement Collector: Cat

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

1 Thg05

Revoke update on keys

The reason why the keys are revoked is. Because the keys were misused and the compensation did not comply with the agreed conditions. Sorry for the inconvenience.
17 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Achievement Collector: Cat

in this 2d action / shooter you play as a woman who protects her and her bag against cats.
shoot the cats with arrows to protect yourself and your bag

Game features:
 • Cool in-game background
 • Minimal allowable price
 • CATS!!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ Duo 1.83GHz or faster
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 240 GT
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...