This is a side-scroll action game where players can control a character, use tricks, weapons, skills, destroy traps, kill zombies. The protagonist has rich sound effects, voice.
Đánh giá chung:
Trái chiều (32) - 56% trên 32 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The game has been developed for some time. I also liked to play some action adventure games.
My biggest confusion is the difficulty and gameplay of the game at the moment. I hope the players to experience the difficulty and gameplay of the game and hope to receive some valuable advice from players so that I can avoid some wrong ways.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“It lasts about half a year or so”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“There will be more roles for players to choose from. More level, and the plot. More interesting monsters.More fun props, weapons, skills. And more game play.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“There is only one role in the game that can be selected at present.
There are four skills in each role. The current role's dubbing is quite perfect.
There are many props, weapons, and level.
There are different kinds of monsters and Boss.
At present, the completion degree of the game is very high. There is nothing wrong with playing as a completion game.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and features”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“If you have any suggestions or idea, you can comment on the Steam community, I will see it every day or you can send it to my Emaile:cymaxe@gmail.com.You can also press f12 in the game to send feedback. I will try to listen to the player's idea and feedback as much as possible, and actively implement them.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua BloodyMary

Mua BloodyMary & NationWar BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: NationWar:Chronicle, BloodyMary

-30%
-56%
$14.98
$6.63
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Tip

In the game, you can roll frequently to avoid enemy attacks, which can greatly reduce the difficulty of the game.

Game

This is a side-scroll action game where players can control a character, use tricks, weapons, skills, destroy traps, kill zombies. The protagonist has rich sound effects, voice.

Fight & Combo

By running, jumping and rolling, various combinations can be triggered.

Rich role skin

Character

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Win7(x64)
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-6700 CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 750
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Realtek
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Win10(x64)
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Realtek

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...