It's so funny to be friends with little vampire, to go to school, play, solve and learn puzzles!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Vampirina's Nails

 

Về trò chơi này

Fabulous Transylvania the family lived vampire, the vampire mom, dad and little Vampirina! You dreamed to become a monster and live in Pennsylvania? It's so funny to be friends with little vampire, to go to school, play, solve and learn puzzles! You know that when Vampirina moved to a new magic town, she decided to open a nail salon to paint on nails monsters! It will be an unforgettable beauty experience for the fashion heroes of magic fairy tales! Would you like to participate in the competition of nail masters?
Try to paint your nails the most stylish monster in Pennsylvania! Go into the game and you will see a huge number of tasks that need just a manicure! Cover the nails with different colors, red,green, blue! You'll see a huge number of stickers, vampires, monsters, halloween, pony, toys! Stick the decorations on all the fingers! Create a unique nail design for little vampire, become the best craftsmen in Transylvania, invite your friends to the beauty salon!
This is a fantastic adventure into the world of fashionable nail arts! The game has all the tools for the perfect manicure, scissors, stickers, nail file, gel polish, crystals, stones and jewelry! Little vampire will be the most beautiful at the party at the hotel! Stylish decorate elements for nails! Games for girls nail salon will become your favorite pastime, only real ladies will be playing vampiria nails!
- Play with wee and monsters
- Create fashion nail design
- Use stickers and decorate nails
- Play without wifi connection
- Play free game with vampires

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 512 MB Video RAM
  • Lưu trữ: 80 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 4 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 1 GB Video RAM
  • Lưu trữ: 80 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...