Try to imagine what it means to be crushed, flattened, smeared on the asphalt!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Car Crash Online

 

Về trò chơi này

Try to imagine what it means to be crushed, flattened, smeared on the asphalt!
Break up your cars and enemies cars. Crash, crumble and blow up all sorts of obstacles and barriers.
Dead loops, trampolines and much more await you in the Car Crash Online!
Take a break from the routine and immerse yourself with total peace of fun, destruction and utter mayhem.

Features:
-Excellent Graphics
-Realistic Physics collisions and destruction
-A Large variety of tricks from the simplest to the most complex
-High Speed ​​and an unforgettable drive
-Multiplayer
-Up to 20 Bots!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel/AMD 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GT7300
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...