You are a brave space trooper. Your mission is to clean an alien sector with a huge amount of enemies. Speaking shortly, you have to kill some aliens and return alive.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Alien Attack: Pocket Edition

Mua Arcade Madness BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Alien Attack: Pocket Edition, goto

-10%
$1.78

Mua Alien Attack Collection BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Alien Attack: In Space, Alien Attack: Zero, Alien Attack: Pocket Edition

-10%
$3.57
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (3)

14 Tháng 12, 2018

The game is working properly now

Somehow I wrote the code and it brought fatal error to you everytime you tried to play. Now the game works properly.

Do you experience any bugs?
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

You are a brave space trooper. You are here to destroy a lot of aliens. Your mission is to clear an enemy sector.

If they keep going, fight them as long as you can. There are only a couple thousands of them, so it's not a big deal... probably.

Your company has developed a brand new weapon that absorbs dead enemies' energy and makes you able to kill more and more of them. And you're so lucky to test it.

You have to return alive to deliver gathered results.

Dead enemies drop some microcircuits (if not damaged) that can be implanted into your ship to improve its durability. They can also drop some stolen from humans written-off ammunition if they have some.Main features:

5 playable characters: unlock all of your squad members to exterminate every enemy in your sector.
Challenging gameplay: not so hard, but not so easy!
5 epic boss battles: they want to tear you apart into pieces. But can you outsmart them?
12 achievements: you can compete with your friends and be the coolest guy!
Retro atmosphere: pixel-art visuals, chip sounds and music... all of these brings up some nostalgic feelings... probably.
Xbox controller support: you obviously should try it if you have one!


Music by Roccow

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64 bit or higher
  • Bộ xử lý: 64bit Intel compatible Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Сompatible with DirectX 9.0c
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Latest DirectX drivers

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...