Test your reflexes and hand-eye coordination in this fast-paced VR game! Catch items flying past you as you speed down different immersive environments. Trigger multipliers with consistent streaks for the best score. Glory goes to those who grab the most!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua GrabBag

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (5)

13 Tháng 3

Stupid Cupid Available for Early Access Today!


Happy Valentine's Day! Wait…it's March 14. Oops. Cupid is late again, but he's finally here! 

We’re so excited that our new game Stupid Cupid is available for Early Access today. If you liked our previous games GrabBag and Hang Up, you’ll love this fun, quirky VR archery and puzzle matching game. Put yourself in Cupid’s shoes, test your skills and accuracy, and fix his mistakes!

As this is Shadow Factory's most ambitious game yet, it was important to us to release the game for Early Access and involve the Steam community throughout the development of the game.

So, folks, we need your feedback! Let us know what you love, what you don’t, and how we can improve Stupid Cupid as we finish the full version of the game. You can always reach our team at support@shadowfactory.io

Play Stupid Cupid: https://store.steampowered.com/app/974160/Stupid_Cupid/
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này
RIDE HARD, CATCH ALL YOU CAN.

Test your reflexes and hand-eye coordination in this fast-paced VR game!
Catch items flying past you as you speed down different immersive environments.
Trigger multipliers with consistent streaks for the best score.
Glory goes to those who grab the most!

Cruise Across Three Immersive Worlds

DING DING DIM SUM
Chow down on some exotic street food from Hong Kong.
But beware of flying trash!

MARDI GRAB
It's party time in colorful New Orleans!
You're the star of the parade so you better not miss!

ORB SMASH
Ever ride a rocket tram?
Blast through the near future cybercity!


This game will put players reflexes to the test.

GrabBag offers an easy-to-play virtual experience ideal for VR first-timers, and fun party game for groups.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Newer
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 Equivalent or Greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Video Output: HDMI 1.4 or DisplayPort 1.2 or newer; USB Port: 1x USB 2.0 or greater port
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-7700 Equivalent or Greater
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Intel i5-4590 / AMD FX 8350 Equivalent or Greater

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...