Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Learn Japanese To Survive! Kanji Combat trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
1 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Learn Japanese To Survive! Kanji Combat trên Steam để có thể chơi.

Mua Learn Japanese To Survive! Kanji Combat - Wallpaper Pack

 

Về nội dung này

This DLC pack contains 15 unique wallpapers, featuring the characters from Learn Japanese To Survive! Kanji Combat.

Each wallpaper is provided in two formats: Desktop and Mobile.

Desktop wallpapers are sized at 1920 x 1080.
Mobile wallpapers are sized at 1080 x 1920.


[LOCATING YOUR DLC ONCE PURCHASED & DOWNLOADED]

DLC files are downloaded to your game's Steam directory after purchase. The default location is:

\Program Files (x86)\SteamLibrary\steamapps\common\Learn Japanese To Survive! Kanji Combat\

If this is not valid on your computer, locate your game's install directory using these instructions:

- Open the Steam client and navigate to your game library
- Right-click the entry for Learn Japanese To Survive! Kanji Combat and select Properties
- Click the Local Files tab
- Click Browse Local Files

This will open the game's directory, and once your DLC is installed, you'll be able to view the files.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Compatible OpenGLR
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.