Super GMA is a traditional 2D fighting game where you can increase your health energy the more you fight. Every attack, technique, or even strategy that you wield will be put to the ultimate test as you fight powerful foes, face off against your friends and rivals, and earn your title as a GMA champion.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super GMA

 

Về trò chơi này


SUPER GMA is a 2D retro style fighting game where classic and modern gamers duke it out in a 8-bit pixel smashing and clashing adventure.

The game features an new energy system that allows you to regain more energy the more you fight. Even when your on the ropes and have the last piece of energy left, all you have to do to stay in the game is to keep fighting.

Take on a journey that pits you against the fiercest warriors across the nation. Don't even think for one second this will be easy. If you're really that good as you claim, take on your friends and rivals in the local multiplayer mode to earn your rightful ranking.

There's a world where your skills, techniques, and wits are out to the test against any challenger or rival you encounter. A world where 8 combatants are on a quest to emerge as the true GMA champion and uncover their true destinies. A world where the smallest piece of strength you possess can help you against all odds. However, that world is SUPER GMA (Giga Martial Arts).
 • INCREASE YOUR POWER AS YOU BATTLE FIERCE OPPONENTS
 • PLAY AGAINST YOUR FRIENDS AND RIVALS IN THE LOCAL MULTIPLAYER MODE
 • USE YOUR WITS AND BEST GAMEPLAY SKILLS TO BECOME THE REAL GMA CHAMPION
 • GIVE YOUR CPU OPPONENTS A RUN FOR THEIR PROCESSING POWER
 • KICK SOME SERIOUS PIXELS
 • FIGHT FOR HONOR, LOVE, GLORY, SURVIVAL, AND PRIDE
 • KNOCK YOUR OPPONENTS ACROSS THE VIRTUAL ARENA
 • FIGHT YOUR WAY THROUGH OVER 8 LEVELS OF NONSTOP SMASHING AND BASHING ACTION

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or higher
  • Bộ xử lý: Pentium 4 (2.8 GHz) or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128 MB or higher
  • Lưu trữ: 48 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Please make sure all game controllers/joysticks are inserted before you start the game.

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...