You're a fox in a cyberpunk city full of hostile robots. You must escape while helping another fox and its...
Đánh giá chung:
Trái chiều (15) - 53% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Plug In Digital trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The End: Inari's Quest

 

Về trò chơi này

Storyline

You embody a fox in captivity in a cyberpunk world. A mysterious divinity sets you free and asks you to join her on a quest to find the last humans in this world. During this adventure you must protect your cub from various threats: irradiated rats, random behaving drones, and dangerous cyborgs. But you must also be smart and memorize your way around the city and solves puzzles to avoid exposing yourself to danger.

The End is a game divided in episodes. The first one lasts a little more than an hour and goes from the release of the fox to the meeting with the goddess Inari.

More info about the game:

Game play

 • Moving using joystick or keyboard and mouse.
 • Play dead to avoid being noticed by enemies.
 • Sleep to recover.
 • Pick or drop with your mouth.
 • Attack or jump.
 • Knock down cyborgs (by running fast behind them or hitting their legs).

Environment

 • Subway.
 • Tunnel.
 • Several streets.
 • Apartment interior.
 • Building corridors.
 • Squares.
 • And a forest big enough to get lost in it.

IA

 • Flying robots doing rounds.
 • Cyborg that follows you if your get noticed and kicks you.
 • Cyborg that tries to catch if you get too close.
 • Rats attacking your cub.
 • Cyborgs getting activated depending on your actions.

Development:

 • I have bought resources to develop the game and created the ones I could not find.
 • I have been working on the game since May 2017 (I have restarted the level design several times).
 • 30 people tested the game, and I have taken their opinions into account.

Inspiration and references:

My inspirations are quite visible I think; Akira, HK project, Ghost In the Shell, Oni and of course Blade Runner!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 560

Xem thêm từ Plug In Digital

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...