Music Racer is a musical arcade game, where you get to race at full speed while dodging obstacles to the rhythm of the music.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (127) - 91% trên 127 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,894) - 87% trên 1,894 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Đánh giá của thẩm định viên

Nên xem
Bởi Indie Champions 1 Tháng 8, 2018

“Audiosurf nervously smokes on the sidelines. Stunning driving game for your favorite music and generated under it tracks.”

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Mua Music Racer

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 24 Tháng 11

-33%
$1.99
$1.33

Mua Music Racer + 3 indie games! BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Battle of Painters, Behind The Door, Joy Pony, Music Racer

-30%
-35%
$13.96
$9.07

Mua Music Games

Bao gồm 2 vật phẩm: Music Racer, Music Killer

-20%
-28%
$6.98
$5.05
 

Về trò chơi nàyATTENTION! YOU NEED YOUR OWN MUSIC FILES (MP3, Ogg, Flac, Wav) IN ORDED TO PLAY THIS GAME!

Streaming from youtube is available! Choose your favorite YouTube video and race it!Rush along the fantasy track in your car or fly along the space tunnel to the sounds of your favorite music. Choose your favorite music files from your hard drive such as MP3, Ogg, Flac, Wav and play! Or choose a YouTube video and race it!
Gather beats, catch the rhythm. Get ready for a breathtaking race along the unique tracks of this game. Listen to your favorite music while driving. Each music track you select will influence the time of a round, length of a track and movement speed. Listen to the beats of music and maneuver in order to pick up beats flying by. Try yourself on different tracks.

The game may use music files on your device. We do not take responsibility for any copyright issues.

Game supports: MP3, Ogg, Flac, Wav!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any soundcard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any soundcard

Thẩm định viên nói gì

63 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...