Arcade gameplay with modern design. This horror-themed maze game is an homage to one our favorite arcade games. Collect all the pills without getting caught by the 4 horrifying ghosts to beat the highscore.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
12 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise DRUNKEN APES GAMES trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua HORROR MAZE - Dungeon Edition

 

Về trò chơi nàyWe are just two friendly apes who learned how to make games in our free time and now love to bring our often crazy ideas to live in all kinds of games. Please expect our games to be smaller, raw experiences. We always love to chat with you guys and greatly appreciate all of your feedback in order to become better game creators.
Just tell us your questions or ideas on the forums, Twitter or Facebook. If you encounter bugs or any problems, we will do all we can to ensure the best support that a drunken ape could possibly give.
Set in a dark, ancient dungeon you will need to collect all the dots in order to escape a truly horrifying maze.
But it’s not quite that easy. Soon you will recognize that you are not alone.
4 ghosts are hunting your soul and are making the escape to one terrifying experience.- Play your favorite map with a cool new design
- Collect all the dots in order to escape the dungeon
- Beat the Highscore
- Don’t lose yourself in the dungeon
- Survive the attack of the ghosts
- Run for your life

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 700 series
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Bootz bootz music in the background requires a sound card.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i7 or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: If you do not have a sound card you can still use your imagination.
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X
  • Bộ xử lý: i5 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Cute tnaks look cute because of your graphic card...
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Loud and quite sounds require a graphic card.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X
  • Bộ xử lý: i7 or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: A better graphic card makes the game more fluent but the tanks are just as cute...
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: A graphic card is required to make sounds like: Pew-Pew, Kabooom or Peng!

Xem thêm từ DRUNKEN APES GAMES

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.