Hold out and survive in this 1-4 player co-op shooter in a dark, zombie infested world. Prepare defenses and board up windows to survive against the oncoming hordes of zombies.
Đánh giá chung:
Trái chiều (26) - 65% trên 26 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We are using Early Access as an opportunity to include our community in the growth of the game. We plan on adding more maps, game modes, and other features that will come directly from community feedback.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We do not have a hard deadline set, but we plan on being in Early Access from 1-3 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of the game will have additional maps, game modes, and other features. We want the game to be able to accommodate players from different genres and tastes.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is fully playable with minimal bugs. All features listed in the "About This" section are implemented, please see it for more information about the game. Early Access will launch with 3 maps with 4th coming soon after release.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to slightly raise the price on full release when it ships with additional game modes and content.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We have already started including the community in the development of our game through beta access. This involvement will only continue to grow while we are in Early Access. Our main venue of communication is through our Official Discord- https://discord.gg/SBnrjjt.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hold Out

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyHold out and survive in this 1-4 player co-op shooter in a dark, zombie infested world. Prepare defenses and board up windows to survive against the oncoming hordes of zombies. This realistic horror shooter guides you through abandoned buildings, eerie forests, tainted farmlands, and deserted city alleyways as you scavenge for the tools you need to survive.Take part as the last known survivors to overcome the escalating hordes in a world that requires teamwork to last another day. Find the weapon that fits your play style from the choice of 10 unique guns.Hold Out blends the classic walking zombies with the modern runners for an immersive and difficult experience that separates itself from other zombie games. Ride the fine line between life and death. How long will you Hold Out?

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Game includes violence, blood, and death.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Quad Core 3 Ghz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 960
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...