2121 A.D, with no escape options, Akane prepares for her final battle in the rain-soaked neon streets of Mega-Tokyo. Akane is an arena arcade slasher. Take out as many yakuza as possible, slashing and shooting in a one-hit-one-kill fight to the death.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (26) - 96% trên 26 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (435) - 97% trên 435 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Akane

 

Về trò chơi này


Akane is an Arena Arcade-Slash where you kill your enemies with only 1 hit. The objective of the game is simple, to kill as many enemies as possible.

All Features:

Music and SFX:

Cybass: https://soundcloud.com/cybass

Five different types of enemies:

-Yakuza Guy: Yakuza pawn that appears all the time.
-Tank: This enemy is the only one who it's not killed by one hit.
-Shooter: A Yakuza shooter with cybernetic enhancements that never miss his target.
-Cyber Ninja: A ninja who abdicated his body to become a killing machine, his dash is deadly and his defense seems almost impenetrable.
-Boss: Katsuro is Akane's Nemesis which evolves according to the number of times he is killed.

Missions to unlock equipments.

Five kinds of equipments to gear up:

-Different guns.

-Katanas with unique abilities.
-Cigarettes that change the aesthetics of Akane special abilities.
-Gadgets that grant small improvements in combat.
-Boots that change the dash and the way you move on the screen.

Akane Samurai Skills:

-Dragon Slash: Akane dashes forward killing every enemy in her path.


-Dragon Slayer: Akane kills all enemies on the screen.

One single Arena:

-Sprites with lights and shadows.

-Pedestrians and neon advertisements to give life to the scene.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game contains violence, blood and dismemberment.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8600 GT or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 Compatible Audio
  • Ghi chú thêm: Minimum Resolution: 1280 x 720
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  • Bộ xử lý: 3.3 GHz Intel Core i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 Compatible Audio
  • Ghi chú thêm: Minimum Resolution: 1280 x 720
  Tối thiểu:
  • HĐH: MAC OS X 10.8 to 10.12
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 2600, NVidia GeForce 9400 or equivalent
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Minimum Resolution: 1280 x 720
  Khuyến nghị:
  • HĐH: MAC OS X 10.8 to 10.12
  • Bộ xử lý: 3.2 GHz Intel Core i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 4670, NVidia GeForce GT 330 or equivalent
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Minimum Resolution: 1280 x 720
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8600 GT or equivalent
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 Compatible Audio
  • Ghi chú thêm: Minimum Resolution: 1280 x 720
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 3.3 GHz Intel Core i5 or equivalent
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti or equivalent
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 Compatible Audio
  • Ghi chú thêm: Minimum Resolution: 1280 x 720

Thẩm định viên nói gì

40 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...