You are an elite soldier of the special SWAT unit, the cases of breakthroughs have become tougher in the south of Syrii, your task is not to let the terrorists move on, clean small settlements and block the approaches at the borders.
Đánh giá chung:
Trái chiều (10) - 50% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bloody sand

Mua Onblind Mega Bundle BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Beach Restaurant, Knights of Hearts, Eon Fleet, Find your way, School of Horror, Bloody sand

-20%
$7.14
 

Về trò chơi này

The special SWAT unit once one of the best units of the world strengthens its borders from the influx of terrorists from the borders, explore the settlements and nearby outposts.

Obtain information and squash the following large-scale offensives.

Features of the game:
 • Play as an elite SWAT fighter
 • Developed models of terrorists
 • transfer of the atmosphere of Sandy Syrii
 • Survive where the task seems impossible
 • Look for weapons, it`s not so much as it seems

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Includes blood.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.5 Ghz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD 4670 (512 MB) / GeForce GT 430 (1024 MB)
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.5 Ghz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Radeon R7 260X (2 GB) / GeForce GTX 550 Ti (1 GB)
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6.x (Show Leopard)
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 1024mb
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 & Steam OS
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 1024mb
  • Lưu trữ: 1300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Game currently only works in windowed mode on Linux operating system.

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...