You’re invited to the craziest dodgeball contest ever! Get your groove on with Super Dodgeball Beats, the world’s most insane rhythm-sports game! You’re invited to the craziest dodgeball contest ever! Get your groove on with Super Dodgeball Beats, the world’s first ever rhythm-sports game!
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
11 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super Dodgeball Beats

 

Về trò chơi này

Take part in insanely cool dodgeball games played to the rhythm of 18 original music tracks. Conquer your rivals in style with perfect rhythm and sweet moves. There’s nothing else like it!

MULTIPLAYER: Play against a friend via couch co-op and show off your amazing skills. Choose from 4 different teams, 8 gorgeous hand-drawn levels, and select any music track you want! Perfectly time your supercharged moves to finish off your opponents!

*Please note two controllers are required to play local multiplayer*



CHAMPIONSHIP MODE: Be the galaxy’s best dodgeball team in this intense single-player mode! Your squad of 4 dodgeball students must rise through the ranks and face the weirdest foes, from the fearsome Vampire dodgeball masters to the mysterious thunder-infused ancients. Make it far enough and you’ll face even weirder and more powerful dodgeball bosses!



INSANE POWERUPS: Turn the tide of battle by utilising a plethora of powerups including grenades, doughnuts, stone golems and more.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 7100 CPU@3.90GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GT730
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 7100 CPU@3.90GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GT730
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Thời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...