You have to play the character Stickman, who was put in jail. Your task is to find two successful ways of escape with the use of crafting.
Đánh giá chung:
Trái chiều (11) - 45% trên 11 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg06, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Jailbreak Craft

 

Về trò chơi này

Jailbreak Craft


Get to know craft to escape from prison.

You have to play the character Stickman, who was put in jail. Your task is to find two successful ways of escape with the use of crafting.

Kraft should be at every step, so as not to become a victim of guards and dangerous creatures.

In the prison cell you will have a box of chest, which will contain the necessary ingredients for crafting. Use different blocks, weapons and wit to make a successful escape from prison.

Among the monsters you will see zombies, spiders, dragons, wild horses and many other characters and monsters. Also you will see different weapons, among them there will be a sword, a pickaxe, dynamite and more.

Among the monsters you will see zombies, spiders, dragons, wild horses and many other characters and monsters. Also you will see different weapons, among them there will be a sword, a pickaxe, dynamite and more.

The game will encounter various switches, and portals, with which you can travel. Also in the game there are mini games that diversify the whole game process. For example, in one mini-game you have to climb up a large tree, avoiding spines.

In another mini-game you have to work with different blocks to build a solid bridge and pass it.

Put on your boots and play the game under the Russian accordion!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS XP / WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10
  • Bộ xử lý: Any 64 or 32 bit processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL Compatible Video card
  • Lưu trữ: 25 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6 or greater
  • Bộ xử lý: Any 64 processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL Compatible Video card
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...