A story about escapism.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (38) - 71% trên 38 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg07, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua _dive

 

Ghi chú cập nhật

Update 1.0.2

-fixed issue, where level transition image wouldn't fill the screen on larger than 1080p resolutions
#poorpeoplebugs

Về trò chơi này

This game is best experienced with as little context as possible_dive is a first person game about escapism and reality. Explore and interact with the environment within as the the story follows one of the early adopters of a new virtual reality system that encompasses all the senses.


Exercise caution if you have epilepsy or a similar condition.

Headphones recommended.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...