Shenmue III sees the eagerly anticipated continuation of the epic story-driven saga. Take control of Ryo Hazuki, a teenage martial artist, determined to unravel the mystery behind his father's murder and to exact revenge on the killer.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
19 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Deep Silver trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

11 Tháng 6

Shenmue 3 FAQs

Dear Shenmue Fans,

The Shenmue 3 FAQ is now live with answers to various game-related, technical and pre-order questions.

We recommend taking a look at it right here!

If you have any other questions, please don't hesitate to let us know in the comments and we will do our best to assist you.

299 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

The brainchild of award-winning game director, Yu Suzuki, Shenmue is commonly known as one of the most ambitious game projects in history, which captured the imagination of players from around the world. Shenmue established the open-world format for action RPG games. An awe-inspiring world with an immersive story, featuring cinematic sequences, a realistic fighting system, and entertaining mini-games, Shenmue garnered acclaim and adoration all over the world.

Shenmue III sees the eagerly anticipated continuation of the epic story-driven saga. Take control of Ryo Hazuki, a teenage martial artist, determined to unravel the mystery behind his father's murder and to exact revenge on the killer.

Explore a vibrant, colourful open world, meet intriguing characters and endeavour on a cinematic adventure which will take you further into enemy territory and deeper into the mystery of the Phoenix Mirror.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: TBC
  • Bộ xử lý: TBC
  • Đồ họa: TBC
  • Card âm thanh: TBC
  • Ghi chú thêm: TBC
  Khuyến nghị:
  • HĐH: TBC
  • Bộ xử lý: TBC
  • Đồ họa: TBC
  • Card âm thanh: TBC
  • Ghi chú thêm: TBC

Xem thêm từ Deep Silver

Thẩm định viên nói gì

26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.