It's great to have your own country house, but it's also a big responsibility. But if your house is located in the forest, then this is also a danger. What if you were left alone in this house? There are no neighbors or policemen around. It sounds scary, doesn't it?
Đánh giá chung:
Trái chiều (29) - 65% trên 29 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Strangers

 

Về trò chơi này

It's great to have your own country house, but it's also a big responsibility. But if your house is located in the forest, then this is also a danger. What if you were left alone in this house? There are no neighbors or policemen around. It sounds scary, doesn't it?
It is in such a situation was our heroine, for which you will play. The action takes place in the early 2000s. That night something happened that caused us to run from all directions.


This indie-horror in the style of American thrillers of the early 2000's. A game in the style of adventure with elements of horror. There will be little riddles. The scene of action is not only in the house, to survive you will run anywhere.You have to face obstacles, you will be hunted, you need to do everything to survive.You have to hide, seek solutions to riddles, avoid danger. The soundtrack will immerse you in the atmosphere of the thriller.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows / Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Pentium® 4 2,0 ГГц or Athlon® XP 2,0 ГГц
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 6200 or ATI Radeon 9600
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible
  • Ghi chú thêm: Need to Override the high-resolution scaling mode
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows / Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel core i5 or high @3GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 8600 или ATI Radeon HD series
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible
  • Ghi chú thêm: Need to Override the high-resolution scaling mode

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...