You play for the pupil of School # 1, a school in which 10 years ago, almost all disappeared students and teachers, you need to understand what really happened here. Be careful.
Đánh giá chung:
Trái chiều (16) - 43% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg06, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Mua School of Horror

Mua Onblind Mega Bundle BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Beach Restaurant, Knights of Hearts, Eon Fleet, Find your way, School of Horror, Bloody sand

-20%
$7.14
 

Về trò chơi này


School #1 was a calm and joyful place. Until one day, staff and children were missing in mysterious circumstances. There were many rumors and stories about how many people could have been lost, but no one believed in what had really happened.

Horror stories, which previously told before going to sleep, became a reality. You, a pupil of the School #1, one of those who was found after 10 years will have to figure out and recreate the picture, what happened here in fact on that very day.

Features:
3 kinds of reality
 • Before the disaster
 • During the disaster
 • After the disaster

5 types of weapons
 • Pistol
 • Smg
 • AK-48
 • Shotgun
 • Machinegun

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: DualCore
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 512mb
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: GTX 560m | HD6870 1GB or equivalent
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1024mb
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6.x (Show Leopard)
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 1024mb
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 & Steam OS
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 1024mb
  • Lưu trữ: 1300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Game currently only works in windowed mode on Linux operating system.

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...