When the best friend becomes an enemy, and the main villain becomes you yourself and blood flows like a river, someone will definitely have to answer the main question - Who is behind the awakening of ancient evil and is there still a chance for humanity?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (21) - 80% trên 21 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (440) - 88% trên 440 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua SharpShooter3D

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (3)

6 Thg05

A free demo version of Failed State is available now!

The release of one of our main developments of the past years is coming. You can plunge into the harsh atmosphere of the Apocalypse now. It is enough to download a free demo version of the project. Believe me, the feeling of this piece of the game is enough to add Failed State to your wish list and wait for the release with us!

https://store.steampowered.com/app/409350/Failed_State/

And here you can follow the latest development news:

https://steamcommunity.com/games/409350/announcements/detail/1618392223375767789

0 bình luận Đọc thêm

2 Tháng 2

Extreme Edition Update!

Fight for the future of Yuzhnoslovenko in the updated version of SharpShooter3D!
Break through the barricades, defeat local gangsters and crazy maniacs and go to the halls of evil.
Even more cool locations, dangerous enemies and deadly weapons are waiting for you!
14 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

SharpShooter3D is a first-person subculture shooter in the best old school traditions.
Burn! Destroy! Kill! Kill! Kill!
When corrupt politicians look only for their own benefit, marginalized drug addicts go crazy, and the world consumes insanity, only the maddest madmen can stop this nightmare.

Seemingly ordinary trip to the neighboring country South-Slovenko ended for our heroes with unbelievable and brutal consequences.
When the best friend becomes an enemy, and the main villain becomes you yourself and blood flows like a river, someone will definitely have to answer the main question -
Who is behind the awakening of ancient evil and is there still a chance for humanity?
Welcome to the world of Sharpshooter3D.
Welcome home!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP / Vista
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo (or equivalent)
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX9 Compatible GPU with 512 MB Video RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

32 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...