«Freezeer» — is a love story puzzle platformer. Kiss your girlfriend but do not freeze her. To do this, you need to melt yourself on the red block. Beware of ice blocks because they can kill you.
Đánh giá chung:
Trái chiều (15) - 60% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg06, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Freezeer

 

Về trò chơi này

«Freezeer» — is a love story puzzle platformer. The main character "Freezeer" turns everything into ice. He can not kiss his girlfriend when he is blue. Because the girl will turn into ice. Stand on the red block and melt yourself to become normal. When the main character of yellow color he can kiss girlfriend.

● Unlock all Steam achievements.
● Gray blocks disappear when you touch it.

|CONTROL|
● [Up Arrow] - Move Up
● [Down Arrow] - Move Down
● [Right Arrow] - Move Right
● [Left Arrow] - Move Left
● [Spacebar] - Jump
● [R] - Restart game

Produced By

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP (SP 2,3), Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 128mb
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 3 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128 mb
  • Lưu trữ: 130 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...