Didn't we all want to do illegal things? Enter, plunder and leave! It is full of actions and fears even if it seems funny. Are we gonna find the statue that we seek and leave this abandoned town alive? Then who is gonna be the winner at the end of the day? Keep what you got and leave or stay and fight for more!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We would like to start the game with early access to get feedback from the community and provide the best experience.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“According to our plan dark Inside will stay on early access for 3 months. But this time may will extend due to feedbacks and development progress.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In the beginning, Dark Inside will be released with one map and one game mode. After receiving feedback from our community, we will add new maps and game modes with the full version of Dark Inside.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Dark Inside has base mechanics, server, database and full design of the game.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Dark Inside will stay free after releasing the full version.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“In game feedback system will be available in early access. Also, our community can give feedback on social media platforms.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Dark Inside is a multiplayer game in which you rob an abandoned town. You are one of the thieves who came to the town to steal whatever's left in that town. But thieves are unaware of each other. When they notice that, everything will be different. If you want you can steal jewelery and money in the houses and freely leave the town. Or you can take down the other thieves and stay longer in the town. In this option, the most helpful thing is the weapons that you can find inside the houses. Take down other thieves and take their loot or defend yourself.

But what is the real purpose? The real purpose of abandoning town is the Anubis Statue. Finding it is dream of all thieves because it is way more precious than other loots. Just the statue can make you rich!

Loot as you can and climb the ladders of thievery. Play to the top and be most talented thief in the world!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (32- 64 Bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4430 / AMD FX-6300
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1 Windows 10 (64 Bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1600 or higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 470
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.