Jailbreak is a fast-paced, 1v1 online game where one player tries to escape prison without getting caught. Play as either the convict or the warden and outsmart your opponent in this stealth battle game.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Jailbreak

 

Về trò chơi này

Jailbreak is a fast-paced, 1v1 online game where one player tries to escape prison without getting caught. Play as either the convict or the warden and outsmart your opponent in this stealth battle game.

As the convict, your mission is to escape the jail at any cost. Flush yourself down the toilet, dig your way out of the yard, or cause enough chaos to get a riot going. There are multiple ways to escape and it's up to you to figure out which one is your path to victory. But make sure to do it stealthily, or the warden will stop you before you take a step outside.

As the warden, you must find the other player hiding in a sea of convicts. Every convict looks the same, but only one of them is trying to get out. Make use of your monitor or just track them down by following their trail of destruction. But be careful! If you don't keep the other convicts happy, they'll rise up and rebel against you. So you can't focus all your attention on hunting the other player down.

No matter who you play, the tension and mind games will get your heart racing. Play with friends or match with a player online - the choice is yours.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 3.0 GHz Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 3.0 GHz Dual Core CPU or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...