This lost tale is about a princess who has been kidnapped by a King who wants to make her his seventh wife and when she wakes up in a cell the Princess escapes, looking for a way out of this castle, killing anyone who stands in her way.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
12 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Lost Tales - The Castle Escape

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 19 Tháng 7

-20%
$6.99
$5.59
 

Về trò chơi này

This lost tale is about a princess who has been kidnapped by a King who wants to make her his seventh wife and when she wakes up in a cell the Princess escapes, looking for a way out of this castle, killing anyone who stands in her way.

Play with a merciless princess of a kingdom of warriors, exploring the castle the castle of its captor, arrange new equipment, defeat King Julien and his six wives arrange a way out of this castle.

Features


Explore the seven areas of this castle to find new equipment to advance in the adventure.

Increase your strength by finding scattered upgrades in the castle.

In addition to attacking body to port you can use 4 different spells, which will change the few when you increase magic power.

Try to find out the different endings of the game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: windows 7 or superior
  • Bộ xử lý: i3 2,5 ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: geforce 210
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...