Roguelike RPG meets Battle Royal! Fast-paced retro action!
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dungeon Rankers

 

Về trò chơi này

What is Dungeon Rankers?
You and 98 other NPC combatants. Randomized dungeons.
Ravenous beasts. A fight to the death with only one goal:
To be the last one standing when the dust settles!
Outplay and outlast your rivals in this action-packed,
chaos-filled, nostalgia-ridden 2D retro free-for-all!
Play again and again, rack up points, and ascend the
leaderboards on your way to dungeon domination!

Basics
Each round pits you against 98 other Rankers.
Each dungeon has eight underground floors: B1F-B8F.
Be the last Ranker standing and victory is yours!
Dungeon monsters don't have to be slain to win a round.
"A red Winner's Flag will appear on B8F
once you become the sole survivor."
"Grab the flag to become the undisputed victor
of the round! You'll receive a score bonus!"

Points are awarded even if you die during a round.
1st Place: 25 points
2nd Place: 18 points
3rd Place: 15 points
4th Place: 12 points
5th Place: 10 points
6th Place: 8 points
7th Place: 6 points
8th Place: 4 points
9th Place: 2 points
10th Place: 1 point
★ Retrieve Winner's Flag: +10 points
★ Slay 10 or more Rankers: +10 points
Your total score governs your overall leaderboard ranking.

Credits
- Graphics
DENZI
- Fonts
PixelMplus
Gutcruncher Font
- Sound
Voyager
- Localization
Kevin Tran

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Windows-compatible keyboard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 256MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Microsoft Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...