A multi-mode instrument focused rhythm game, built to work with most popular PC compatible instruments. Use the native Midi support to play with real Drum or Keyboard modes. Every mode can play together in any combination in online or local multiplayer.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (78) - 74% trên 78 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want Phase Shift to be shaped by the community, going the Early Access route will give us a better understanding of how people are getting on with the game and make it the best experience we can.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The plan is to be out of Early Access in 3 - 6 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version plans to create a smoother polished gameplay experience designed to give fans of the genre the best way to play. We will be bringing additional songs to support the campaign mode and addressing balance and refining mechanics. Along with improved instrument and controller support. Along with a selection of community driven features that will be identified over the course of the Early Access period.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The core of the game is in place, with a limited selection of songs. Single player, local and online multiplayer modes should be functional, with all the key gameplay modes.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“There are no plans to adjust pricing.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We invite player discussion and feedback on the forums where we will be coordinating our Early Access development plans.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (13)

29 Tháng 4

Phase Shift - Early Access Update - 29-Apr-2019 (2)

 • Tweaks to improve handling of some older controllers.
 • Fixed a bug with score handling in career mode when songs are modified.
 • Added dance mode to song Psychosis (remix).
 • Updated career to fix missing songs.
10 bình luận Đọc thêm

29 Tháng 4

Phase Shift - Early Access Update - 29-Apr-2019

 • Fixed an issue stopping FC's from getting stored in the save data (This will work going forward with new scores).
 • Fixed bind icons not showing with some translations.
 • Added Triple buffer back for people who need it.
 • Disabled Achievements triggering when debug options are enabled
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

A multi-mode instrument focused rhythm game, built to work with a whole range of compatible Midi and USB instruments. Use the native Midi support to play with real Drum, or keyboard modes.
Every mode can play together in any combination in online or local multiplayer.

The game features a range of game modes, single player, vs multiplayer, coop multiplayer, along with practice modes allowing you to adjust the speed and loop specific sections of songs.

The game also includes some party modes such as last man standing where the song keeps getting faster over time, weakest link where the weakest player will be eliminated each section and turbo modes.

Play any combination of instruments and modes.


 • Real drums - Full MIDI drum kits
 • Advanced drums - Drums compatible with 7+ triggers
 • Basic drums - Drums compatible with 4 or 5 triggers
 • Real Guitar - Full MIDI guitars (post launch)
 • Basic guitar - 5 Fret devices
 • Real Keys - Two handed full range keyboard (post launch)
 • Advanced keys - 2 Octave keyboards
 • Basic keys - 5 Key devices
 • Dance - 4 Direction devices (experimental)

Customise the way you want to play, create backgrounds, pick your board colours, adjust the camera ranging from top down to on the board views.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or newer
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 460 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...