Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Hiveswap Friendsim trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (26) - 92% trên 26 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Hiveswap Friendsim trên Steam để có thể chơi.

Mua Hiveswap Friendsim - Volume Four

 

Về nội dung này

Burned and lightly battered, this serial befriender is still truckin’ along. In a stunning departure from the rest of the oeuvre, Vol. 4 of Hiveswap Friendsim uses visuals, music and text to tell a story where you meet two trolls and try to make friends with them. Navigate peaks and valleys, bathrooms and back rooms, busy streets and natural landscape, all to get another helping of that sweet FRIENDSHIP pie. The friendship is the filling. The crust is more friendship.

---

You just crash-landed on Alternia, and you’re DESPERATE for friendship! Anyone will do...wait, who are those two trolls approaching you?

The Hiveswap Friendsim is a quick, loosely-canonical visual novel adventure following the efforts of the unnamed protagonist (that’s you!) to survive and maybe even thrive on the harsh surface of ALTERNIA. Set in the time of Hiveswap: Act 1, this episodic visual novel’s opening volume, written by Homestuck creator Andrew Hussie, is sure to satisfy Homestuck and Hiveswap fans who are eager for a darker stroll across the Alternian landscape.

Future episodes will arrive regularly as DLC.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

DLC này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 1.66 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any DirectX-compatible card
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Any DirectX-compatible card
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X Tiger (10.4) or later
  • Bộ xử lý: 1.66 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X Tiger (10.4) or later
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  • Bộ xử lý: 1.66 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...