You tried to fight the evil that you encountered in this gloomy dungeon, but it all went and went on you .. You decide to run ..
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Weird Dungeon Explorer: Run Away

 

Về trò chơi này

You tried to fight the evil that you encountered in this gloomy dungeon, but it all went and went on you. Well thinking, you make the decision to run, because even with enough magic, you do not have enough of it for all monsters. They seem to endlessly appear. Throwing everything, you run, but it's not so easy, because the monsters are still in the dungeons!

The plot of this game unfolds immediately after the events of the first part, where you had to fight off the crowd of ardent monsters through magic. You somehow managed to choose, but the adventure does not end there! You realized that it is useless to fight and you will have to flee.
On the way you will be waiting for:

- creepy montsers
- steep precipices
- nice bonuses

and much more!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel celeron
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 480
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ xử lý: Intel core DUO
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Radeon R7 265
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...