In Mark of the Ninja, you'll know what it is to truly be a ninja. You must be silent, agile and clever to outwit your opponents in a world of gorgeous scenery and flowing animation.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (181) - 96% trên 181 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (1,251) - 95% trên 1,251 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Mark of the Ninja Remastered

Mua Mark of the Ninja: Remastered Upgrade

Already own the original Mark of the Ninja on Steam? Upgrade to Remastered here!

 

Về trò chơi này

In Mark of the Ninja, you'll know what it is to truly be a ninja. You must be silent, agile and clever to outwit your opponents in a world of gorgeous scenery and flowing animation. Marked with cursed tattoos giving you heightened senses, every situation presents you with options. Will you be an unknown, invisible ghost, or a brutal, silent assassin?

Upgrade new tools and techniques that suit your playstyle and complete optional objectives to unlock entirely new ways to approach the game. Finish the main story to unlock a New Game Plus mode with even more options and challenges.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game has an ESRB rating of Mature 17+ for Blood and Gore, Strong Language, and Violence.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2.4GHz processor (E6600)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GT720 or AMD Radeon R7770 (1 GB)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 10.11 OSX,
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon 6750M +
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 16.04+
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon 6750M +
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

39 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...