Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Omensight: Definitive Edition trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg05, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Omensight: Definitive Edition trên Steam để có thể chơi.

Mua Omensight - Original Soundtrack

Mua Omensight - Collector's Edition BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Omensight, Omensight - Original Soundtrack, Omensight - Artbook

-25%
$29.97
 

Về nội dung này

The original soundtrack of Omensight, written and performed by Vibe Avenue.

Track list:

1- Omensight Main Titles
2- Story of Urralia
3- The Quest Begins
4- The Cage (Ratika's Song)
5- Ratika's Plan
6- Rodentia (Ratika Exploration)
7- This Song Can Kill
8- I am Deathless
9- Pride of Pygaria (Draga Boss Battle)
10- Unsolved Mysteries
11- Temple Raid (Ludomir)
12- The Imperials Strike Back
13- Truth at hand
14- Harbinger's Justice
15- The Vision
16- Omensight Discovered
17- Back to the Last Dawn
18- Draga's Wisdom
19- Hear our Prayers, O Yarbog
20- Where is everyone
21- Where the Emperors are Buried
22- Deathly Sanctuary
23- Troubled Times
24- The Tree of Life
25- Puzzled Mouse
26- Chasing Indrik
27- Lava Escape
28- Mystical Vision
29- Cabal Rite
30- Resolution
31- Pour me Another, Will Ya
32- Soft Hearted Bear
33- Imperial Prison
34- You Picked up the Wrong Rodentian (Ratika Boss Battle)
35- Ratika's Pain
36- Rodentia (Ludomir Combat)
37- Vera, the Godless Priestess
38- Avatar of the Great Void
39- The Calm Before the Storm
40- Invasion of Rodentia (Draga)
41- Iontrek's Fury
42- Break or Bend (Ratika Deathless Boss Battle)
43- Voden Arises
44- Investigating Further
45- The Rite of Ascension
46- Daylight Through the Cage
47- Assault
48- Ludomir's Last Stand (Ludomir Boss Battle)
49- Angry Bear
50- Amber Tree
51- Searching for Kladen
52- The Seal is Locked
53- Underworld
54- A Land Torn by War
56- Final Confrontation
57- Epilogue
58- The Cage (Credits Version)

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 580 MB chỗ trống khả dụng
    • Ghi chú thêm: MP3-compatible media player

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...