Reduce stress & anxiety with this effective VR Nature Experience. Escape to peaceful and quiet natural places whenever you want and relax like never before. No music or voice, just pure nature sounds!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg9, 2018
Hãng sản xuất:
Nhà phân phối:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Thuê Pebbly Beach | VR Nature Experience | 360° Video | 6K/2D

Mướn xem 48-giờ vào bất cứ lúc nào trong 30 ngày tới
Sản phẩm này không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Tìm hiểu thêm
Hỗ trợ VR

Mua Pebbly Beach | VR Nature Experience | 360° Video | 6K/2D

Sản phẩm này không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Tìm hiểu thêm
 

Steam 360 Video beta

Video này là một phần của chương trình beta Steam 360 Video. Sau khi cài đặt công cụ Steam 360 Video trong phần mềm Steam, bạn có thể xem video này thông qua bộ kính thực tế ảo hoặc màn hình desktop. Thông tin thêm có tại mục hỏi đáp về Steam 360 Video.

Internet Speed Requirement

This is a very high-resolution 6K VR Experience. To fully enjoy this 360° VR Video Experience and stream it smoothly you will need a 50Mbps+ internet connection.

Computer Requirements

To play this high-resolution 6K 360° VR Video smoothly you need a 'VR-Ready' computer with Windows 10 as a minimum requirement. If you are unsure, please get in contact with us with the specifications of your PC before purchasing.

Video Quality Settings

To change the video quality, press the up and down arrows on your keyboard to change to higher and lower resolutions or press 'A' for automatic adjustment.

Về video này

PEBBLY BEACH | VR NATURE EXPERIENCE | 360° VIDEO | 6K/2D MONOSCOPIC | 3DOF


Go down to a sandy, golden beach at dawn. Enjoy the splendid solitude, the intense awareness that comes with being by yourself in nature. Watch the sun rise over the headland and listen to the soothing sound of the waves and the jubilant songs of the birds as they welcome a new day. Immerse yourself in the tranquillity, but also in the energy of new beginnings. Embrace this energy and allow it to nurture your body. Let it renew your spirit, give you hope for the future and reconnect you with creation. Fun fact - Even though the beach is called Pebbly Beach in reality, there are no pebbles on this beach!

INCLUDES
No music or voice, just PURE NATURE SOUNDS!

We hope you enjoy this Pebbly Beach VR Nature Experience as much as the thousands of happy users on Steam and other platforms. If you experience any issues or have any feedback on how we can improve our VR Experiences to better suit your needs, please get in contact via the support link to our website.

ABOUT SPHAERES VR
Get away from the stress and noise of everyday life and delve into an alternate reality where you are free to relax, enjoy nature, meditate and travel in immersive 360° video experiences

Nhóm phát triển

Chỉ đạo bởi
Sản xuất bởi

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, chỉ 64-Bit
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590, AMD FX 8350 tương đương hoặc tốt hơn
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970, AMD Radeon™ R9 290 tương đương hoặc tốt hơn
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Yêu cầu băng thông phụ thuộc vào độ phân giải và chất lượng của video được phát. Vui lòng xem FAQ về Steam 360 Video để biết thêm thông tin.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...