Sanzenkai Setsuna awakens on the shore of isolated island Urashima with no memories of his past. Befriending three local girls, Rinne, Karen, and Sara, Setsuna's quest to discover the secrets of Urashima and how they tie into his own past - and future - begins.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (19) - 100% trên 19 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (381) - 98% trên 381 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ISLAND

 

Về trò chơi này

ISLAND is an intricate visual novel with multiple routes and endings. Through use of the game's flowchart system, players navigate through the story and uncover clues to unravel the mysteries of Urashima, the titular island.

The story of ISLAND revolves around Sanzenkai Setsuna, a young man who wakes up on the shore of Urashima with no memories of his past. During the game, you'll explore Setsuna's relationship with three girls on the island, Rinne, Karen, and Sara. As he uncovers the hidden secrets of Urashima's past - and future - Setsuna must fight against fate to protect that which he treasures most.

Will you be able to discover the truth and save Urashima, or find yourself lost among the ISLAND's many dead ends?

World and Background

Urashima is a small island, far from mainland Japan. It's a true utopia, blessed with rich natural beauty. But the island harbors a difficult past, and it's about to be erased, silently, from history.
Soot blight syndrome, an endemic disease, has brought about a rift between the island and the mainland. An offshore platform intended for marine research has long been left abandoned; five years ago, three separate incidents brought the once influential Three Families of Urashima to near ruin. Rumors about children being spirited away have become part of the local folklore, alongside another legend, one that has been repeated on the island since time immemorial...

"Let me tell you the legend of this island: it's a story of tragic love..."

The key to saving the island lies with three girls, each of whom belongs to one of the Three Families. These girls aren't able to change the fate of the island by themselves, but might they succeed with the help of the young man who's just washed ashore? Claiming that he's traveled back in time, the man immediately sets out on a lonely path, challenging the longstanding traditions of the island, and seeking to change the future. But those aren't his only goals...

How will his presence transform the lives of these three girls, the future of the island, and the fate of the world...?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 7/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 DUO
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: VRAM320MB, 1280×720
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Support for PCM playback through DirectSound
  • Ghi chú thêm: Windows Media Player 9 equivalent or higher
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 7/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 DUO 2.66GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: VRAM512MB, 1280×720
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Support for PCM playback through DirectSound
  • Ghi chú thêm: Windows Media Player 9 equivalent or higher

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...