Help a prisoner to escape from the virtual reality jail in our game Digital Dungeon. It is an extremely exciting puzzle shooter, where your main weapon is...physics! Remember electrostatics, when two elements of different electrical charge are drawn to each other. You'll also need a huge explosion.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Digital Dungeon

Mua Survival Action Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Jurassic City Walk, Digital Dungeon, Last Alive

-30%
$10.47
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (10)

25 Tháng 6

Summer Sale!

Summer Sale’s here - it's time to get all the games you want! So here’s a 75% discount on our Digital Dungeon game - hope that you’ll enjoy it!

Real Fighting Team
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi nàyVirtual reality prison is a wicked place. The finest criminals from other realms are detained here. It is clear that you need to escape!

One day, you find your prison cell unlocked. Was it a prison guard negligence, or a part of someone's sophisticated plan? It doesn't matter! Use this opportunity to leave this unpleasant place. Take an electrostatic weapon and pave the way to freedom through hordes of cyberpunks.Your weapon is simple: it fills your enemies with positive and negative charges. Then you are to bump them together to annihilate. But you should remember that such weapon is unstable and can cause massive destruction.

Your main goal is to find a way to the real world. Explore this surly virtual world and finish all levels, fighting with cyberpunk creations.

Digital Dungeon game key Features:


 • Unusual mechanics - not a custom shooter, think through your actions and their consequences;
 • Extraordinary location, inspired by cyberpunk literary works;
 • Opportunity to upgrade your weapon. More powerful from one side and more destructive from the other...try to maintain a balance.

Find your way to freedom and may the electrostatics be with you!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2GHz Dual-core CPU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...