THE LIGHT KEEPS US SAFE is a procedurally-generated apocalypse in which only The Light can save us. Use stealth and evasion to avoid terrifying machines that patrol the desolate world, and employ the powers of Light to unpick their deadly traps.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (61) - 75% trên 61 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Light Keeps Us Safe

Mua Robot Systems BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: AVSEQ, Sir, You Are Being Hunted, The Signal From Tölva, The Light Keeps Us Safe

-20%
$49.56
 

Đánh giá

“A refreshingly focused survival effort that brings new light to the fear of the dark.”
Bloody Disgusting

Về trò chơi này

The sky has flickered and gone out. The food is gone and the power can't last much longer. You can’t stay down here, cowering in the bunker. Those things out there in the dark will only take so long to find their way in... It's time to go outside and face what's waiting for you out there. Maybe then you can go into The Light, like the others...

Only The Light Can Keep Us Safe.


THE LIGHT KEEPS US SAFE is a procedurally-generated apocalypse in which you must master light to survive. Use stealth and evasion to avoid terrifying machines that patrol the desolate world, and employ the powers of Light to unpick their deadly traps.

Featuring these terrifying and entertainingly bleak things:
 • A sprawling world of stealth, survival, and exploration from the makers of SIR, YOU ARE BEING HUNTED and THE SIGNAL FROM TÖLVA.
 • Horrifying and aggressive alien-machine enemies! Run, hide, and stave off death at the hands of a nightmarish cast of evil machines. Fight your instincts as you hide from light-fearing enemies in plain sight, in spotlights, under streetlamps, or even among the failing, flickering illuminations of burned out factories and railway yards.
 • Unique light-based puzzles and challenges. Upgrade your modular flashlight to discover hidden structures, charge up light-sensitive machines, dazzle and overload enemies!
 • Fiendish traps and disturbing hostile environments! Discover a grim world of pitfalls, poison, tripwires, booby-traps and hallucinations.
 • A dark and disorentating procedurally-generated environment, different for each playthrough!
 • A grim sense of existential threat (because we're good at that sort of thing...)
 • No crafting though, because we find that a bit dull.
 • A tremendous sense of satisfaction in overcoming certain doom. You want that feeling, don't you? It's a good feeling.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence, Threat.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)
  • Bộ xử lý: Intel i5 @ 2.7GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660 TI or AMD Radeon R9370
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires 64-bit OS
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)
  • Bộ xử lý: Intel i5 @ 3.2 GHz +
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB or AMD Radeon R9 390X
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires 64-bit OS

Thẩm định viên nói gì

27 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...