After receiving a disturbing letter from his brother, our protagonist decides to go looking for him at the hotel Beryl. He will soon discover the strangeness of the places, the objects, the paintings, the shadows and the terrifying models moving, speaking, living of their own will.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (140) - 85% trên 140 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Trap Part 1

Chơi miễn phí
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (17)

16 Tháng 7

Trap Part 3 is available today!

Following a personal constraint I made available to you the part 3 of Trap before the scheduled date, you will just have to download the update of the DLC Trap Part 2.

Good game.
2 bình luận Đọc thêm

12 Tháng 7

Trap Part 3 Release Date: 16/07/2019

The 3rd Trap Chapter will be added to the DLC "Trap Part 2 Room 6" via an update.

Trap Chapter 3 is released on the 16/07/2019, to be able to play, it will be enough to buy the DLC of the part 2, this new chapter is the direct continuation of "Trap chapter 2 room 6". Discover more intrigues with over an hour of game time and many new places, all in pixel art.

This update will contain:

Chapter 2:
-A new screen resolution.
-A new look of backup menus and objects.
-A more fluid game.

Chapter 3:
-With a playing time of one hour.
-Much more scenery and exploration.
-More riddles.
-An atmosphere more and more disturbed.

Hopping that you like it.
2 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Welcome to Beryl Hotel:

After receiving a disturbing letter from his brother, our protagonist decides to go looking for him at the hotel Beryl.
He will soon discover the strangeness of the places, the objects, the paintings, the shadows and the terrifying models moving, speaking, living of their own will.
Space-time seems to have become illogical, not to mention the presence of an entity that relentlessly pursues the guests of the hotel.
He will soon discover the cause of these strange events but may not survive…Trap is a horror game divided into several chapters , based on the exploration and resolution of puzzles.
Press the "Enter" button to allow our protagonist to collect important objects, turn keys, open doors, and interact with the environment.
The exploration of different places and the discovery of all the objects are indispensable to finish "Trap ".

Part 1 : Welcome to Breil
Part 2 : The room 6
Part 3 : Hide-and-seek(soon)

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WindowsR 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display
  Khuyến nghị:
  • Đồ họa: (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50),

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...