Gun Rage is an old-school, fast-paced, side-scrolling run and gun, with 16-bit era graphics, inspired by greatest classic games of the genre.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gun Rage

 

Về trò chơi này

Gun Rage is an old-school, fast-paced, side-scrolling run and gun, with 16-bit era graphics, inspired by greatest classic games of the genre.

Gun Rage is taking place in a distant future, where players take on the role of a smuggler named Axel Gunn, who got ripped off and nearly killed on one of the delivery missions.
Losing the cargo, almost getting killed and risking to get the reputation ruined, is definetely not something forgivable. Axel sets out on a path of revenge to retrieve the stolen and to crush anyone who dared to mess with him, incurring the wrath of a mighty, menacing enemy. True, terrifying powers of which, he could not imagine.

Features
 • Big variety of enemies: armies of cyborg zombies, crazy cultists, giant robots, abominable, heavily armed, huge monsters.
 • Challenging, complex, multiphase boss fights.
 • 16-bit era graphics.
 • Old-school hardcore.
 • Vast arsenal. From melee to rocket launcher. Pick new guns and switch between them at any time.
 • Fast-paced gameplay with a lot of explosions, gore and blood.
 • Every level of the game has indiuvidual art design and atmosphere.
 • Dark synthwave music.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game contains scenes of explicit violence and gore and may not be appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX11 compliant graphics card
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 420 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...