Sebastian is a teenager who is waiting for his parents to come back home on a cold Christmas night. Soon he realizes that there is something evil lurking around. Experience Sebastian 's journey into a Surreal world like no other.
Đánh giá chung:
Tích cực (25) - 84% trên 25 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Regl Studios trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Krampus is Home

 

Về trò chơi này

Inspired from Central European folklore, Krampus is an ancient creature who punishes children who have misbehaved during the Christmas season. This game is about survival, you can be stealthy, you can also run away or defend yourself from some enemies. The enemies have been developed with advanced artificial intelligence, thus they are very unpredictable. This game has a story mode and then a survival mode that unlocks once the story mode is completed.

KEY FEATURES
- Survival horror.
- First person point of view.
- Complex and challenging survival strategies.
- Stealth mechanics.
- Action-packed.
- Cinematic visuals.
- Story-driven game play with many locations.
- Survival mode.
- Advanced Artificial Intelligence.
- Various enemies with different mechanics each.
- Contains Jump scares.
- Steam achievements.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10.
  • Bộ xử lý: 2.3 GHz Dual Core.
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 610M or equivalent.
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires a 64-bit processor and operating system

Xem thêm từ Regl Studios

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...