Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Elea - Episode 1 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
24 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise SOEDESCO trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Elea - Episode 1 trên Steam để có thể chơi.

Mua Elea - Soundtrack

Mua Elea - Episode 1 Deluxe Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Elea, Elea - Soundtrack

-10%
$13.48
 

Về nội dung này

Official soundtrack of Elea: Memories (Episode 1). Composed by Simeon "Zimone" Hristov.
Audio files can be found in the game installation directory.

Total soundtrack length: 54:58.

Tracklist:

 • 01. Neural Pathways – 02:23
 • 02. Heatwave – 02:24
 • 03. Lucien – 02:54
 • 04. A Memory From Home – 02:31
 • 05. Cargo Bay – 02:42
 • 06. No Bounds On The Horizon – 02:33
 • 07. Light Years Away – 02:45
 • 08. You’ve Got To Hurry – 03:09
 • 09. Betrayal – 02:48
 • 10. Menu Theme – 01:54
 • 11. Message of Distress – 03:45
 • 12. I Need To Feel Loved – 01:38
 • 13. The Sonic Voyagers – 02:28
 • 14. The Metaform – 02:00
 • 15. Skycastles – 02:27
 • 16. Demios City – 02:06
 • 17. Explorer of the Unknown – 03:57
 • 18. Lost Moment – 01:33
 • 19. A Brief Moment – 01:12
 • 20. Beyond Recovery – 03:44
 • 21. The Record – 03:56

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 100 MB RAM
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 100 MB RAM

Xem thêm từ SOEDESCO

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.